Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Wtorek, 2019-06-25

  Imieniny: Łucji, Witolda

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 167532
  • Do końca roku: 189 dni
  • Do wakacji: -4 dni

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz.996, ze zm.) oraz art. 149 ust. 4, art. 155 ust.4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245) w związku z art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), ustalam co następuje:

I. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu:

 • międzynarodowym,
 • krajowym (ogólnopolskim),
 • wojewódzkim,
 • powiatowym,

II. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

 • międzynarodowym – miejsca 1- 8,
 • krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkim – miejsca 1-3,
 • powiatowym – miejsce 1-3,

oraz miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:

 • międzynarodowej – miejsca 1- 20,
 • krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
 • regionalnej – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkiej – miejsca 1- 3,

zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.):

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświat, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej,
– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.

Wykaz konkursów przedmiotowych:

1) przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:

a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.

2) przedmiotowe dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z:

a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.

II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

1) za uzyskany w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim tytuł:

laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

2) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż ww., artystycznych lub sportowych na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Wykaz zawodów wiedzy
 2. Wykaz zawodów artystycznych
 3. Wykaz zawodów sportowych

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji:

Akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, bilard, biathlon letni, orientacja sportowa, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kickboxing, kolarstwo (szosowe, torowe, MTB), kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, squash, snowboard, sporty motorowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:
Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, dodaje się wyjaśnienie:

W przypadku, gdy dyscyplina sportu, z której osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, nie jest umieszczona, a absolwent legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

Uwaga:

 1. Wymienione na świadectwach ukończenia gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 mogą być również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 http://www.kuratorium.gda.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol/
 2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej:
  https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-20182019.html