Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-11-27

  Imieniny: Franciszka, Kseni

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 5122480
  • Do końca roku: 34 dni
  • Do wakacji: 209 dni

Historia w pigułce

Po zakończeniu II wojny światowej na Ziemiach Odzyskanych Zachodnich i Północnych sytuacja szkolnictwa była szczególnie trudna. Wiele wysiłku należało włożyć, aby ziemie te zaludnić, zagospodarować i zintegrować powstałe tam środowisko społeczne.

latach 1945 - 1962 placówka działała w starym obiekcie. Budynek był częściowo podpiwniczony, posiadał parter i poddasze. Na parterze znajdowały się dwie izby lekcyjne o powierzchni 55 metrów kwadratowych. Na poddaszu utworzono dwa dodatkowe pomieszczenia o powierzchni 25 metrów kwadratowych do celów nauczania i obok nich pomieszczenie o powierzchni około 15 metrów kwadratowych, które służyło jako kancelaria szkoły, pokój nauczycielski i składzik pomocy dydaktycznych.

Do roku 1962 powierzchnia izb do zajęć dydaktycznych wynosiła około 160 metrów kwadratowych, a ogólna powierzchnia użytkowa budynku obejmowała około 200 metrów kwadratowych.

Od roku 1958 do 1962 trwały prace przy budowie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Redzie. Opracowaniem projektu budowy zajął się mgr inż. Eugeniusz Wojciechowski, wykonawcą firma Miasto Projekt z Gdańska. Uroczystego otwarcia budynku dokonano 3 września 1962 roku. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście, przedstawiciele władz szkolnych, partyjnych, samorządowych, Komitet Rodzicielski, Komitet Budowy Szkoły oraz przedstawiciele wykonawców budowy.

 

Nowy budynek liczył 12 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, świetlicę szkolną, która była jednocześnie jadalnią. Szkoła dysponowała także gabinetem lekarskim i stomatologicznym. Umożliwiało to systematyczną opiekę lekarską nad uczniami w ustalonych dniach.

25 września 1970 roku nadano Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie imię Stefana Żeromskiego. Od tego czasu co roku organizowano uroczystości związane z życiem i twórczością patrona.

 

27 listopada 1972 roku odbyła sie uroczystość, w czasie której wręczono szkole sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, Zakład Opiekuńczy - Zakłady Gumowe im. M. Buczka w Redzie. Na uroczystości byli obecni zaproszeni goście z Wydziału Oświaty, przedstawiciele "Spółki Wodnej", "Straży Pożarnej", Kółka Rolniczego, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Redzie.

Po uroczystym przemówieniu Kierownika Szkoły nastąpiło przekazanie sztandaru delegacji klas VII.

 

 

Dużym osiągnięciem polepszającym warunki materialne placówki było dobudowanie nowego segmentu do budynku już istniejącego. Do nowego obiektu przeniesiono klasy nauczania początkowego i klas "0". Nowe skrzydło oddano do użytku 10 listopada 1994 roku. Szkola powiększyła się o 5 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną oraz o węzeł sanitarny.

 

Dnia 1 września 1999 roku, w wyniku wprowadzonej reformy oświaty w całym kraju, rozpoczęliśmy rok szkolny jako Zespole Szkół nr 3. W skład zepołu wchodziła Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2. Dyrekcja szkoły nie zmieniła się. Dyrektorem był mgr Jan Skrobul, a zastępcą mgr Łucja Sadowska. W taki sposób funkcjonowaliśmy przez dwa lata. Rok szkolny 2000/2001 był ostatnim rokiem funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3. Na rozpoczęciu roku szkolnego 2000/2001 swoją obecnością zaszczycił nas burmistrz Redy: Antoni Jaks.

 

 

1 września 2001 r. Zespół Szkół nr 3 w Redzie przestał istnieć. W jego miejsce powstały dwie odrębne placówki Szkoła Podstawowa nr 3, w której funkcję dyrektora pełnił mgr Jan Skrobul oraz Gimnazjum nr 2, w którym funkcję dyrektora objęła mgr Teresa Kania.

1 września 2005 r. ponownie, decyzją władz miasta Redy, połączono wspomniane wcześniej szkoły i powstał Zespół Szkół nr 2, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 2. Funkcję dyrektora sprawuje mgr Jan Skrobul. Zespół posiada dwie Panie wice dyrektor: mgr Łucję Sadowską (odpowiedzialną za Szkołę Podstawową nr 3) i mgr Teresę Kanię (odpowiedzialną za Gimnazjum nr 2).

Szkoła nasza cały czas się rozwija, a co najważniejsze stale się modernizuje. W czasie minionych wakacji wymienione zostały okna we wszystkich salach lekcyjnych na terenie gimnazjum a także na jego górnym holu.

W chwili obecnej posiadamy dwie pracownie informatyczne  terminalowe na terenie szkoły podstawowej.

Posiadamy również bibliotekę z czytelnią, sale gimnastyczne, boisko szkolne, świetlicę, stołówkę. Systematycznie, na miarę możliwości finansowych, poszerzamy bazę pomocy dydaktycznych.

Jednak, co najważniejsze, posiadamy wysoko wykwalifikowaną i dobrą kadrę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele są przygotowani do pracy w swoim zawodzie. Mimo tego wszyscy nadal rozwiajamy się kształcąc się na kursach bądź studiach podyplomowych, zdobywając nowe umiejętności lub poszerzając wcześniej zdobytą wiedzę.

 

Aktualizacja: 18 marca 2020r.

Przez 13 lat funkcjonowaliśmy, jako Zespół Szkół nr 2, czyli Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2. W tym czasie następowały zmiany na stanowiskach wice dyrekcji: mgr Beata Zawal-Brzezińska (w Gimnazjum nr 2 od roku szkolnego 2009/10), mgr Justyna Zabrodzka (w Szkole Podstawowej nr 3 od roku szkolnego 2013/14), mgr Estera Miotk (w Gimnazjum nr 2 od roku szkolnego 2015/16, a potem Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi). Panią Miotk zastępowała mgr Barbara Kisiel od lutego 2016/17 do lutego roku szkolnego 2018/2019.

 

Szkoła uczestniczyła w wymianach językowych z różnymi krajami, m.in. z Niemcami i Holandią. Braliśmy udział w wielu projektach europejskich Comenius i Erasmus. Uczniowie z klas gimnazjalnych mieli okazję wyjeżdżać na Zieloną Szkołę do Grecji.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizowaliśmy liczne imprezy i uroczystości szkolne: Pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Idą święta, Wigilie klasowe, bale karnawałowe, Święto Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Pasowanie na czytelnika, Święto Patrona Szkoły. Uczniowie brali udział w licznych konkursach przedmiotowych i plastycznych, na których zdobywali nagrody.

    

Dzieci rozwijały swoje zdolności i umiejętności w różnych dziedzinach. Swoją wiedzę i zainteresowania uczniowie pogłębiali w bibliotece szkolnej, która w 2007 roku wzbogaciła się o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Od 2010 roku dzieci brały udział w Wojewódzkich Maratonach Czytelniczych. W roku szkolnym 2015/16 szkoła przystąpiła do realizacji programu „Książki naszych marzeń”, w wyniku którego zakupiono 154 książki. A w roku szkolnym 2019/20 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka powiększyła swój księgozbiór o 735 książek. Ponadto liczne konkursy i organizowane imprezy czytelnicze wpłynęły na wzrost czytelnictwa. Księgozbiór biblioteki został skomputeryzowany i od 2014 roku wypożyczeń dokonuje się z wykorzystaniem programu Progman.

 

Aktywność sportową uczniowie rozwijali biorąc udział w licznych zawodach sportowych na różnych szczeblach odnosząc w nich sporo sukcesów. W roku 2010 podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego oddano do użytku halę sportową wyposażoną między innymi w ściankę wspinaczkową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 października 2007 roku obchodziliśmy 45-lecie szkoły, a 11 października 2012 jej 50-lecie, podczas którego Gimnazjum nr 2 otrzymało imię Noblistów Polskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2008 oddano do użytku dwie nowe sale lekcyjne 210 i 211 w nowo wybudowanym łączniku.

 

Ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły były obchody 150 rocznicy urodzin Patrona Szkoły – Stefana Żeromskiego 14 października 2014 roku. Do dziś śladem tego wydarzenia jest ławeczka Żeromskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach 2016 - 18 szkoła uczestniczyła w projekcie „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”. W ramach tego projektu uczniowie brali udział w licznych zajęciach rozwijających i wyrównujących. Swoje umiejętności poszerzali także nauczyciele poprzez udział w różnych szkoleniach. Podczas trwania projektu szkoła wzbogaciła się o liczne i przydatne pomoce dydaktyczne w postaci tabletów, drukarek, tablicy interaktywnej, multimedialnych programów edukacyjnych oraz wiele innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku szkolnym 2016/17 w szkole zaistniał oddział zerówki integracyjnej, a obecnie oddziały integracyjne występują również na innych poziomach nauczania.

Szkoła bierze udział w różnych akcjach charytatywnych oraz przedsięwzięciach, np. WOŚP, Pola Nadziei, „Palemka dla...”, zbiórka żywności dla zwierząt w Dąbrówce.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy także cieszące się wielkim powodzeniem wśród lokalnej społeczności festyny na terenie szkoły czy też w ciechocińskim parku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ponad 20 lat organizowane są w szkole Miejskie Konkursy Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, w których biorą udział redzkie placówki oświatowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie mieli możliwość spotkania się z wieloma interesującymi i znanymi postaciami jak: Mateusz Kusznierewicz, Daniel Pliński, Damian Lemański, Jerzy Samp, Joanna Olech, Małgorzata Karolina Piekarska, Barbara Gawryluk, Kalina Jerzykowska, Barbara Ciwoniuk, Jerzy Mamelski, Agnieszka Szczepańska, Arkadiusz Niemirski, Katarzyna Ryrych, Wojciech Ceszarz, Andrzej Perepeczko, Szymon Teluk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2017 roku w szkole odbywa się nauka języka regionalnego - kaszubskiego dla uczniów klas I - III. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poznają język, ale także odkrywają zabytki najbliższej okolicy, historię, geografię i kulturę naszego regionu.

W roku szkolnym 2018/2019 po raz ostatni  funkcjonowaliśmy jako Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi. W czerwcu  2019 pożegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalistów i od roku szkolnego 2019/20 jesteśmy Szkołą Podstawową nr 3 imienia Stefana Żeromskiego w Redzie. Obecnie w Szkole Podstawowej są dwie panie wicedyrektor: mgr Justyna Zabrodzka i mgr Estera Miotk.

W ciągu kilku lat bardzo zmieniło się wyposażenie sal lekcyjnych, gdyż obecnie każda z nich wyposażona jest w tablicę multimedialną lub projektor, komputer czy też laptop. Umożliwia to od roku szkolnego 2010/11 pracę z dziennikiem elektronicznym w programie Progman, a od roku szkolnego 2019/20 – Librus Synergia. 

 

 

Od 12 marca 2020 roku zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne w szkole z uwagi na pandemię koronawirusa, a od 25 marca rozpoczęła się nauka zdalna, która trwała do końca  roku szkolnego 2019/20. Egzaminy klas 8 odbywały się w szkole w szczególnych warunkach i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 

1 września 2020 roku  odszedł na emeryturę po 29 latach kierowania szkołą dyrektor, pan Jan Skrobul.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tego dnia stanowisko to objęła pani Justyna Zabrodzka, która  powołała na wicedyrekorki panie: Ewę Ryś i Barbarę Kisiel.

 

 

 

Tego roku uczniowie kontynuują naukę w szczególnym czasie pandemii, kiedy to zajęcia prowadzone są zgodnie z opracowanymi procedurami i wydłużonym czasie między 7.10 a 17.00.

Tekst: Teresa Dopke, Hanna Zwierzycka

Zdjęcia: Archiwum szkoły