Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Sobota, 2021-11-27

  Imieniny: Franciszka, Kseni

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 5122909
  • Do końca roku: 34 dni
  • Do wakacji: 209 dni

Język kaszubski w szkole

Od września 2017 r. w naszej szkole odbywa się nauka języka regionalnego - kaszubskiego dla uczniów klas I i II. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poznają język, ale także odkrywają zabytki najbliższej okolicy, historię, geografię i kulturę naszego regionu.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, gier edukacyjnych w sposób motywujący uczniów do twórczej pracy. Podczas lekcji pierwszoklasiści uczestniczą w zajęciach darmowych, śpiewają piosenki regionalne, słuchają opowiadań i baśni kaszubskich, wykonują prace plastyczne.

Zajęcia finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, dzięki czemu nauka nie odbywa się tylko w szkolnych ławkach, ale także w terenie w formie wycieczek, warsztatów i spotkań ze znanymi w regionie osobami. Wycieczki oraz podręczniki, z których korzystają uczniowie podczas lekcji są bezpłatne dla rodziców.

Zajęcia prowadzą nauczyciele języka kaszubskiego mgr Paweł Wittbrodt i mgr Ramona Wittbrodt, pracujący w oparciu o program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach „Z kaszëbsczim w szkole”.

Dzięki nauce języka kaszubskiego uczniowie mają możliwość:
•  poznać region kaszubski, jego historię, przyrodę, tradycje i kulturę poprzez wycieczki oraz lekcje terenowe,
•  podtrzymywać kulturę i tradycję regionalną przodków,
•  kształcić sprawność mówienia, słuchania, czytania i pisania w języku kaszubskim, w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych,
•  wzbogacać wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością,
•  poznać pieśni i tańce, zwyczaje i obrzędy kaszubskie,
•  uczestniczyć w życiu środowiska lokalnego i kulturze regionu, poprzez udział w konkursach i innych imprezach edukacyjno-kulturalnych.