Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2020-06-01

  Imieniny: Gracji, Jakuba

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1020144
  • Do końca roku: 213 dni
  • Do wakacji: 25 dni

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

Drodzy rodzice!

Od dnia 26 maja rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda, wg następującego terminarza:

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

26.05.2020 r. –

28.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

29.05.2020 r. –

02.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.06.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

03.06.2020 r. –

05.06.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09.06.2020 r.

Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie ze strony wniosku, klauzuli informacyjnej RODO oraz odpowiednich oświadczeń, wypełnienie ich oraz przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentów na adres: sekretariat@sp3.reda.pl lub wrzucenie kompletu dokumentów (w jednej koszulce) do skrzynki znajdującej się w korytarzu przy wejściu głównym do szkoły.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Po ich ukazaniu się prosimy o potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia pobranego ze strony szkoły, wypełnienie go oraz przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu na adres: sekretariat@sp3.reda.pl lub wrzucenie oświadczenia do skrzynki znajdującej się w korytarzu przy wejściu głównym do szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.