Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3783726
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Otrzymaliśmy certyfikat: Kreatywna szkoła – twórczy uczeń!

W okresie październik 2020 r. – kwiecień 2021 r. uczniowie ze świetlicy szkolnej naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Kreatywna Szkoła – Twórczy uczeń”. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Szkoły przystępujące do konkursu zobowiązane były do zrealizowania zadań, których wykonanie oceniało jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 z 11 zadań. W skład jury wchodzili przedstawiciele organizatora konkursu. Mimo trudnych okoliczności (pandemia Covid-19, nauczanie zdalne, niska frekwencja dzieci) wszystkie wykonane przez nas zadania były na 100%, co uważamy za bardzo duży sukces!

Zadania, których się podjęliśmy:

 1. Wspólne przygotowanie prac plastycznych na dowolnie wybrane tematy wykorzystując surowce wtórne, uświadamiając dzieciom potrzebę dbania o środowisko naturalne – kształtowanie kompetencji inicjatywności i przedsiębiorczości.
 2. Przeprowadzenie spotkań uczniów z pedagogiem na temat: „Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni – przeciwdziałanie zagrożeniom, promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu” oraz przeprowadzenie bloku zajęć wykorzystując w nim również materiały z Fonolandii.
 3. Mapa myśli ucznia – tworzenie mapy myśli, przedstawienia problemu, opracowania pojęcia. Wykorzystuje się w niej schematy, rysunki, symbole, krótkie słowa i hasła. Celem stosowania map myśli, pojęciowych jest usystematyzowanie lub wizualizacja zdobytej wiedzy – kształtowanie kompetencji umiejętność uczenia się.
 4. Zorganizowanie szkolnego konkursu „Bądź bezpieczny w Internecie”.
 5. Szkolne Mistrzostwa w Grach Edukacyjnych.
 6. Udział w szkoleniu „Nauczyciel jako trener kreatywności i twórczości”.

Koordynatorem projektu była Agnieszka Brzezińska, ale realizacja zadań wykonywana była przez wszystkich wychowawców świetlicy.

Tekst: Agnieszka Brzezińska

Zdjęcia: Agnieszka Brzezińska, Laura Gajkowska, Żaneta Animucka.