Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Czwartek, 2022-12-08

  Imieniny: Delfiny, Marii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 10181237
  • Do końca roku: 23 dni
  • Do wakacji: 197 dni

Organizacja nauki na II etapie edukacyjnym klasy IV - VIII

Organizacja nauki języka kaszubskiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV – VIII)

 

 1. Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć uczeń klasy IV szkoły podstawowej, którego rodzice złożą odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły - druk wniosku do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie.
 1. Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo (2 godz. w salach lekcyjnych + 1 godz. podczas wycieczek w soboty lub warsztatów). Wszystkie formy warsztatowe, zajęcia w terenie oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń, z których uczniowie będą korzystać podczas lekcji, są bezpłatne dla rodziców.
 2. Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń, którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie do dnia 20 września nowego roku szkolnego. Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej – czyli do końca VIII klasy.  Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września danego roku szkolnego. W trakcie roku szkolnego, po dniu 29 września, nie ma już możliwości wypisania dziecka z zajęć.
 3. Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promocję). Lekcje j. kaszubskiego dla zapisanych dzieci mają taką samą wagę jak pozostałe zajęcia lekcyjne i podlegają takim samym zasadom klasyfikacji. W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) przedmiotu o nazwie „Historia i kultura społeczności kaszubskiej” (po 25 godzin rocznie w kl. V i VI). Nauczanie „Historii i kultury społeczności kaszubskiej” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
 4. Na II etapie nauki (klasy IV – VIII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana będzie również wiedza (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie).