Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Redzie

 • Kalendarium

  Niedziela, 2021-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 3783853
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Komunikat o nauczaniu hybrydowym w klasach IV- VIII oraz sposobach wejścia do szkoły w klasach I - VIII w dniach 18 - 28 maja 2021r.

Drodzy rodzice,

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję informację o zmianach w funkcjonowaniu szkoły.

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. zajęcia dla uczniów klas IV – VIII realizowane będą w sposób hybrydowy z zachowaniem zasady: nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowy harmonogram nauki w systemie hybrydowym znajduje się w załączniku.

Przypominam, iż obowiązują nadal Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w czasie trwania pandemii COVID – 19 zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Dla rodziców dnia 28.08.2020.

W związku z brakiem możliwości zachowania dystansu 1,5 m przez uczniów w przestarzeniach wspólnych szkoły, m.in. podczas przerw na korytarzu, klatce schodowej obowiązuje nakaz noszenia maseczki.

W celu ograniczenia gromadzenia się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły:

- uczniowie z klas I-III wraz z ich opiekunami wchodzą przez bramę od strony ul. Parkowej i kierują się na prawo do wejścia do budynku szkoły (wejście będzie otwarte tylko w czasie przerw międzylekcyjnych),

- uczniowie klas IV – VI wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony ul. Brzozowej,

- uczniowie klas VII – VIII wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony ul. Brzozowej.